Missie

Waste2Profit Consultancy wil door middel van kennisoverdracht een directe bijdrage leveren aan het besparen van het gebruik van primaire grondstoffen. De insteek hierbij is om hiervoor secundaire grondstoffen toe te passen. Daarnaast wil Waste2profit Consultancy een directe bijdrage leveren aan de reductie van afvalstromen in het algemeen. Wanneer dit niet mogelijk is dan dienen deze reststromen zo veel als mogelijk nuttig te worden toegepast. Hiermee draagt Waste2Profit Consultancy concreet een steentje bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie en een duurzame toekomst.

 

 

Visie

In de ogen van Waste2Profit Consultancy wordt er bij zowel bedrijven als huishoudens nog veel te weinig gedaan om daadwerkelijk het gebruik van primaire grondstoffen te voorkomen. De awareness begint er bij alle partijen wel te komen alleen is er de laatste jaren weinig echte verandering gekomen in de oude vertrouwde wijze van afvalverwerking. Het is de visie van Waste2Profit Consultancy dat hier juist de komende jaren de verandering moet komen om zodoende te voorkomen dat de generaties na ons niet met dezelfde levens standaard kunnen leven als dat wij dat gewend zijn. Kortom ons denkpatroon moet veranderen en er moet meer effort gestopt worden in het ontstaan van afvalstromen. Daar waar dit niet mogelijk is dienen deze  gescheiden gehouden te worden waardoor deze primair als grondstof weer ingezet kunnen worden en anders op een andere wijze nuttig worden toegepast.