Wat is circulair?

De definitie van duurzaamheid en circulaire economie volgens de Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling luidt: "Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dat houdt een beperking in van het gebruik van hulpbronnen evenals de beperking van afval en uitlaatgassen." 
Met onze propositie om het ontstaan van reststromen zoveel mogelijk te voorkomen, dragen wij direct bij aan een duurzame samenleving. 

De term duurzaamheid is aan erosie onderhevig. Veel bedrijven pretenderen duurzaam te opereren, terwijl dit in de praktijk lang niet altijd het geval is. Bedrijven kunnen veelal meer doen om onze behoefte in de toekomst niet in gevaar te brengen.

 

Verduurzamen

Waste2Profit Consultancy geeft direct en concreet advies hoe u uw bijdrage aan een duurzame of circulaire economie kan verbeteren. Wij kijken naar uw reststromen, uiteraard, maar onze kijk op circulaire economie gaat veel verder dan alleen afval. Samen met u kijken wij op tal van andere vlakken hoe u uw bedrijf verder kunt vergroenen. Concreet en direct toepasbaar.

Bent u nieuwsgierig geworden, neem contact met ons uit voor een vrijblijvende afspraak.

 

Waste2Profit - comparative tool

Waste2Profit Consultancy ontwikkelt een tool waarmee bedrijven hun duurzame karakter kunnen meten met "de markt". De tool maakt inzichtelijk hoe u op dit moment presteert en hoe duurzaam uw bedrijf daadwerkelijk opereert. Bovendien biedt de tool aanknopingspunten voor mogelijke duurzame verbeteringen binnen uw bedrijf. De introductie van de Waste2Profit - Comparative Tool staat in loop van 2019 gepland.  

Bent u geïnteresseerd in deze tool? Wilt u meer weten of bijdragen aan de ontwikkeling van de Waste2Profit - Comparative Tool? Neem dan contact met ons op en wij maken op korte termijn een vrijblijvende afspraak met u.