Consultancy

Heeft u vraagstukken over afvalreductie, hergebruik, recycling, circulaire economie of algemene vragen over afval management, dan bent u bij Waste2Profit Consultancy op het juiste adres.  Wij adviseren vanuit de praktijk. Zo is ons advies direct toepasbaar en levert het ook direct resultaat op. Maar ook voor inkoop trajecten, tenders of compliance issues kunnen wij u van advies voorzien. Tevens verzorgen wij opleidingen op het gebied van afval waarin we uitleg geven hoe uw organisatie bewuster met afval om kan gaan zodat u direct bijdraagt om de wereld een beetje beter te maken. Klik hier voor meer info. 

Wat is circulair?

Duurzaam en circulair zijn twee benamingen die steeds meer gebruikt worden. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk als we kijken naar afvalstromen in het algemeen. Zoals de term circulair al aangeeft betekent dit dat reststromen vanuit een proces direct of indirect weer toegepast worden als grondstof in hetzelfde of een ander proces. Hoofddoel is het beperken en/of voorkomen van het gebruik van primaire grondstoffen. Steeds vaker doen deze mogelijkheden zich voor. Dit komt met name omdat steeds meer productie bedrijven anders naar hun grondstoffen én naar hun afvalstromen kijken. Waste2Profit Consultancy brengt deze twee werelden bij elkaar. Neem contact met ons op als u wil weten hoe we dit realiseren.

Naar de gewenste situatie

Afval komt vrij bij diverse processen en in diverse vormen. Waste2Profit Consultancy heeft op een eenvoudige manier visueel gemaakt hoe de wereld van morgen er uit zal moeten zien om nog lang van onze aarde te kunnen blijven genieten.