Consultancy

Wilt u uw steentje bijdragen aan de realisatie van een circulaire economie maar weet u niet hoe? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij adviseren vanuit de praktijk. Dus geen advies op een hoog abstractieniveau maar gebruikmakend van de huidige mogelijkheden. Daarbij volgen wij alle ontwikkelingen op de voet zodat deze, zodra operationeel, direct toegepast kunnen worden. Zo is ons advies direct toepasbaar en levert het ook direct resultaat op. Dit kan in uw primaire (productie) proces maar wij worden ook gevraagd voor de volgende gebieden:

  • inkooptrajecten en tenders
  • compliance issues
  • Wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld EVOA en LAP 3 
  • Afvoer en verwerking bulkstromen 

Klik hier voor meer info. 

Waarom circulair?

De overheid heeft, samen met de andere EU staten, bepaald dat Nederland in 2050 volledig circulair moet zijn. Kortom in 2050 verbranden wij geen afvalstromen meer maar dient alles 100 % gerecycled worden. Is dit een Mogelijkheid of een Utopie? Met de huidige technische kennis zal dit zeker mogelijk zijn, wellicht niet voor de volledige 100% maar we komen zeker in de buurt. 

 

Dit alles is echter alleen mogelijk wanneer de kosten voor gerecyclede grondstoffen substantieel lager zijn dan die primaire grondstoffen en dit laatste zal een grote uitdaging blijven.