Jaarlijks produceren wij, Bedrijven en Huishoudens, met elkaar nog steeds een grote hoeveelheid afval. De vraag naar primaire grondstoffen blijft groeien terwijl het aanbod alleen maar kleiner wordt. Oorzaak? Het écht op grote schaal recyclen van afvalstromen  gebeurt nog niet. De eerste voorzichtige stappen naar een circulaire economie worden wel gezet maar de vraag blijft "Hoe krijgen we, met elkaar, dit vliegwiel daadwerkelijk in beweging?" De enige manier om dat te bewerkstelligen is door te zorgen dat preventie en recycling in grote mate bepalend worden voor de aandeelhouderswaarde en de marketing afdeling van alle bedrijven maar zeker ook van de grote multinationals. 

 

Waste2Profit Consultancy adviseert bedrijven vanuit de praktijk. Wij realiseren besparingen op uw totale proces; van grond- en hulpstoffen in de instroom van uw bedrijf tot aan recycle mogelijkheden van de ontstane reststromen. Zaken doen met ons is actief en aantoonbaar bijdragen aan een betere wereld!