Afval ontstaat jammer genoeg nog overal. Bedrijven, huishoudens, verenigingen of instellingen allemaal produceren we nog steeds grote hoeveelheden afval terwijl grondstoffen schaarser en schaarser worden. We moeten nu echt actief met elkaar wat gaan doen om onze wereld te verbeteren. Er is nog steeds te weinig focus op preventie, effectieve afvalscheiding en recycling. Langzaam komen er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hergebruik en recycling alleen blijft het een commerciële markt waarbij het financiële resultaat voorop staat. Materiaal hergebruik, al dan niet met een tussenstap ,moet het streven zijn. Voor die afvalstromen waar dat niet voor mogelijk is blijft verbranden met energie terugwinning de enige oplossing. Hiermee vernietigen we potentiële primaire of secundaire grondstoffen. Dus daar waar het maar even kan sturen wij aan op toepassingen als grondstof vooral uw reststromen.

Waste2Profit Consultancy adviseert bedrijven vanuit de praktijk. Wij realiseren besparingen op uw totale proces; van grond- en hulpstoffen in de instroom van uw bedrijf tot aan re- en upcycling mogelijkheden van de ontstane restproducten. Zaken doen met ons is actief en aantoonbaar bijdragen aan een betere wereld!